Grono pedagogiczne

Zatrudniamy około trzydziestu nauczycieli, szesnastu asystentów i kilkunastu wolontariuszy.  Nauczyciele naszej Szkoły posiadają dyplomy magisterskie zarówno rodzimych, jak i brytyjskich uniwersytetów. Niektórzy z nich pracują w szkołach angielskich jako pedagodzy. 

Read more: Grono pedagogiczne

Nauka i uroczystości

Celem nauczania w naszej Szkole jest szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim.

Podstawowym naszym dążeniem jest utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowanie języka polskiego oraz pogłębianie znajomości literatury, polskich tradycji, historii i geografii.

Nauka w szkole obejmuje trzy przedmioty: język polski, historię Polski oraz geografię Polski. W szkole odbywają się także lekcje religii.

Read more: Nauka i uroczystości

Zarząd Szkoły

Tymczasowo p/o Prezes
Justyna Fronc

Skarbnik Szkoły
Agnieszka Bernaś i Katarzyna Cisicka

Sekretarz Szkoły
Marzena Dziadak

Fundraiser
Beata Idzikowska

Koordynatorzy dyżurów sobotnich 
Beata Kłak oraz Małgorzata Rozenek

Koordynatorzy imprez szkolnych 
Ilona Skuza oraz Magdalena Kazmierczak

Koordynatorzy  sklepiku szkolnego
Magdalena Żyrek i Magdalena Maciejewska

Pierwsza Pomoc 
Anna Konstanciak

Działania szkoły

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku Ilford Ursuline Academy przy Morland Road, Ilford, Essex, IG1 4JU.

Dom Parafialny przy 2 Ashgrove Road, Goodmayes Parafialnej, jest zarejestrowany, jako oficjalna siedziba szkoły.

Szkoła funkcjonuje, jako organizacja o charakterze społecznym i jest oparta na ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej, to jest dzieci, rodziców, nauczycieli,Dyrektora i Zarządu.

Read more: Działania szkoły

More Articles ...

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU