Grono pedagogiczne

Nasze Grono Pedagogiczne liczy około 60 osób, w którego skład wchodzą nauczyciele, asystenci nauczycieli i wolontariusze oraz praktykanci ze studiów wyższych.

Nauczyciele naszej Szkoły posiadają między innymi dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższych uczelni zarówno tych rodzimych, brytyjskich jak i innych światowych uniwersytetów. Wielu z nich pracuje w szkołach angielskich w roli pedagogów lub na stanowiskach wspomagających pozwalających na bliską współpracę z uczniem.

Read more: Grono pedagogiczne

Nauka i uroczystości

Celem naszej Szkoły jest szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim.

Podstawowym naszym dążeniem jest utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowanie języka polskiego oraz pogłębianie znajomości literatury, polskich tradycji, historii i geografii.

Nauka w szkole obejmuje trzy przedmioty: język polski, historię Polski oraz geografię Polski. W szkole odbywają się także lekcje religii. 

Read more: Nauka i uroczystości

Zarząd Szkoły

Prezes

Katarzyna Cisicka

 

Za/ca Prezesa
Justyna Fronc

 

Skarbnik Szkoły
Agnieszka Bernaś oraz Ewelina Góralczyk-Obel

 

Sekretarz Szkoły
Marzena Dziadak

 

Koordynatorzy dyżurów sobotnich 
Beata Kłak 

 

Koordynatorzy imprez szkolnych 
Ilona Skuza oraz Magdalena Kazmierczak

 

Koordynatorzy sklepiku szkolnego
Magdalena Maciejewska oraz Elżbieta Stach

 

Pierwsza Pomoc 
Anna Konstanciak

 

Fundraiser

-

 

Działania szkoły

Dom Parafialny przy 2 Ashgrove Road, Goodmayes, jest zarejestrowany jako oficjalna siedziba Szkoły natomiast zajęcia szkolne odbywają się w budynku Ilford Ursuline Academy przy Morland Road, Ilford, Essex, IG1 4JU.

 Szkoła funkcjonuje, jako organizacja o charakterze społecznym i jest oparta na ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej, to jest dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli, Dyrektora i Zarządu. 

Read more: Działania szkoły

More Articles ...

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU