Ubezpieczenie

Published: Thursday, 27 April 2017

Szkoła posiada następujące polisy ubezpieczeniowe

  • Public Liability Insurance
  • Employer and Director Insurance

Ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii rodziców.

Zasady i regulacje dotyczące Szkoły, jako szkoły uzupełniającej (School Policies) dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU