Zdjęcia, strona internetowa, facebook

Published: Thursday, 27 April 2017

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi pragnie zastrzec sobie prawo do robienia i publikowania zdjęć uczniów oraz ich prac na użytek szkoły. Zdjęcia robione są grupowo, indywidualnie w klasach, podczas uroczystości na terenie szkoły, jak również podczas udziału w konkursach przez wyznaczone osoby. 

Dzieci mogą być również fotografowane na imprezach szkolnych (np. zabawa karnawałowa, akademie i inne uroczystości), podczas grupowych występów poza terenem szkoły i przez inne obecne osoby. Zdjęcia są umieszczane na szkolnej stronie internetowej, na szkolnym portalu Facebook, w kronice szkolnej i materiałach promocyjnych szkoły. Jeśli Rodzice/Opiekunowie nie wyrażają zgody na publikację i umieszczanie zdjęć swojego dziecka, powinni złożyć pisemne oświadczenie do rąk Sekretarza lub Prezesa Szkoły. Brak zgody na używanie zdjęć i danych dzieci na potrzeby szkoły jest formalnym powodem uniemożliwiającym uczniowi wzięcie udziału w konkursie lub innym wydarzeniu szkolnym.

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU