Depozyty za dyżury

Category: Opłaty
Published: Thursday, 27 April 2017

Wszyscy Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do wpłacenia depozytu w wysokości £60.00 przy przyjmowaniu dziecka do placówki. Depozyt ten jest zatrzymywany na cały okres uczęszczania ucznia/uczennicy do szkoły i zwracany po jej ukończeniu lub zgłoszonej minimum 3 tygodnie wcześniej rezygnacji i tylko tym Rodzicom/Opiekunom, którzy wywiązali się z obowiązku wykonywania dyżurów oraz nie mają innych zobowiązań finansowych względem szkoły.

Read more: Depozyty za dyżury

Dodatkowe opłaty

Category: Opłaty
Published: Thursday, 27 April 2017
  • Podręczniki nie są wliczone w cenę opłaty za szkołę.
  • Podręczniki będą sprzedawane we wrześniu 2020, podczas spotkania z wychowawcą klasy.
  • Lista z cenami podręczników zostanie wysłane mailowo do Państwa przed rozpoczęciem roku szkolnego.
  • Prosimy o przygotowanie odpowiedniej sumy pieniędzy.

    Read more: Dodatkowe opłaty

Opłaty za szkołę

Category: Opłaty
Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczęszczających do Szkoły zobowiązani są do uregulowania opłaty w ciągu pierwszego miesiąca I i II semestru tj. we wrześniu 2020 i w styczniu 2021.

Niedotrzymanie terminu płatności pociągnie za sobą karę w wysokości £20.

Read more: Opłaty za szkołę

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU