Opłaty za szkołę

Category: Opłaty Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie Dzieci uczęszczających do Szkoły zobowiązani są do uregulowania opłaty w ciągu pierwszego miesiąca I i II semestru tj. we wrześniu 2020 i w styczniu 2021.

Niedotrzymanie terminu płatności pociągnie za sobą karę w wysokości £20.

W przypadku problemów z płatnością prosimy o kontakt ze Skarbnikiem lub Prezesem.

Opłatę można regulować przelewem międzybankowym lub w wyjątkowych tylko przypadkach w gotówce u Skarbnika szkoły.

Dane potrzebne do dokonania przelewu

Nazwa banku: HSBC   

Sort code: 40-06-29

Numer konta: 92039885

Nazwa konta: Polish Saturday School Forest Gate-Ilford

REFERENCJE: Nazwisko dziecka i klasa lub numer faktury – BARDZO WAŻNE, w celu prawidłowego zarejestrowania opłaty.

 

W tym roku obowiązują następujące opłaty:

klasa przedszkolna- płatne jednorazowo z góry we wrześniu.

£260.00 – za dziecko bez rodzeństwa w szkole (cały rok z depozytem £320)

£180.00 –za dziecko, którego starsze rodzeństwo uczęszcza do szkoły.

 

klasy 0 –A2

£260.00 za jedno dziecko, płatne w dwóch ratach (cały rok z depozytem £320)

I rata do końca września 2019    £110.00  

II rata do końca stycznia 2020    £150.00

 

£410.00 za dwoje dzieci, płatne w dwóch ratach (cały rok z depozytem £470)

I rata do końca września 2019    £180.00  

II rata do końca stycznia 2020    £230.00

 

Trzecie i każde kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia bezpłatnie, nie dotyczy to grupy przedszkolnej. 

Rezygnacja z edukacji dziecka musi być zgłoszona formalnie za pośrednictwem korespondencji e-mail do wychowawcy czy członka Dyrekcji oraz do zastępcy Prezesa na 3 tygodnie przed ostatnią sobotą posyłania dziecka do szkoły.

W przypadku rezygnacji ze szkoły lub z przedszkola w trakcie trwania semestru w danym roku szkolnym, opłata za pozostałą część semestru nie będzie zwracana. Zwrot opłaty za szkołę może być dokonany tylko za nierozpoczęty semestr przy opłacie całorocznej i tylko po wcześniejszym zgłoszeniu rezygnacji.

Hits: 3793

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU