Depozyty za dyżury

Category: Opłaty Published: Thursday, 27 April 2017

Wszyscy Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do wpłacenia depozytu w wysokości £60.00 przy przyjmowaniu dziecka do placówki. Depozyt ten jest zatrzymywany na cały okres uczęszczania ucznia/uczennicy do szkoły i zwracany po jej ukończeniu lub zgłoszonej minimum 3 tygodnie wcześniej rezygnacji i tylko tym Rodzicom/Opiekunom, którzy wywiązali się z obowiązku wykonywania dyżurów oraz nie mają innych zobowiązań finansowych względem szkoły.

W przypadku niewypełnienia dyżuru część depozytu nie będzie Państwu wypłacona: 

Za każdy niewypełniony dyżur zatrzymujemy £15 depozytu.

Za niewypełniony dyżur imprezowy zatrzymujemy £30 depozytu. 

Za niewypełnienie 3 lub więcej dyżurów zatrzymujemy cały depozyt.

Depozyt może być również pokryciem zadłużeń rodzica względem placówki. 

Pieniądze pochodzące z zatrzymanych depozytów będą przeznaczone na działalność Szkoły. Osoby, które nie wywiązały się z obowiązku wypełnienia wszystkich dyżurów w roku poprzednim i którym został zatrzymany cały depozyt, a dzieci pozostają w szkole, zobowiązane są do wpłaty nowego depozytu w wysokości £60 oraz do wypełnienia wszystkich dyżurów w bieżącym roku szkolnym pod sankcją zawieszenia dziecka/dzieci w obowiązkach szkolnych, skreślenia z listy i utraty depozytu.

 

 

 

Hits: 2813

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU