Regulamin rodzica

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Tuesday, 20 June 2017

We wrześniu 2012 wprowadziliśmy nowy dokument Regulamin Rodzica, który jest częścią pakietu rejestracyjnego. Ma on pomóc i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej szkoły.

Każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Rodzica i go przestrzegać.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest otrzymanie podpisanego przez rodzica regulaminu.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad, dziecko tego rodzica będzie zawieszone lub wykreślone z listy uczniów.

Rodzice dyżurni - obowiązki

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Thursday, 27 April 2017

Obowiązki rodzica dyżnego w sobotę

  1. Osoba dyżurująca powinna stawić się na godzinie 9.10 oraz skontaktować się z koordynatorem lub osobą z Zarządu.
  2. Głównym obowiązkiem rodzica dyżurnego jest pomoc w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki uczniom naszej szkoły. Dotyczy to zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych.

    Read more: Rodzice dyżurni - obowiązki

Absencja dzieci

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Thursday, 27 April 2017

Lista obecności sprawdzana jest na każdej lekcji. 

Liczba godzin opuszczonych przez ucznia w ciągu roku jest wpisywana na świadectwie końcowym. W wyniku dłuższych nieobecności uczeń może być nieklasyfikowany przy wystawianiu przez nauczyciela oceny końcowej.

Read more: Absencja dzieci

Regulamin ucznia

Category: Regulaminy i obowiązki
Published: Thursday, 27 April 2017

Regulamin Ucznia jest oddzielnym dokumentem załączanym do pakietu informacyjnego.

Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Ucznia i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Read more: Regulamin ucznia

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU