Regulamin ucznia/uczennicy

Category: Regulaminy i obowiązki Published: Thursday, 27 April 2017

Regulamin Ucznia/Uczennicy jest oddzielnym dokumentem załączanym do pakietu informacyjno-rejestracyjnego.

Każdy Uczeń/Uczennica ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Ucznia/Uczennicy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

W przypadku nieprzestrzegania swoich obowiązków Uczeń/Uczennica będzie karany w pierwszej kolejności upomnieniem ustnym, następnie spotkaniem z Dyrektorem Szkoły, rozmową przed panelem dyscyplinarnym, a w ostateczności zawieszeniem w prawach ucznia i wykreśleniem z rejestru uczniów szkoły.

Prosimy, aby Państwo przeczytali regulamin wspólnie z dziećmi, podpisali go i oddali wraz z formularzem rejestracyjnym.

Hits: 3545

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU