Regulamin rodzica/opiekuna

Category: Regulaminy i obowiązki Published: Tuesday, 20 June 2017

We wrześniu 2012 wprowadziliśmy nowy dokument Regulamin Rodzica/Opiekuna, który jest częścią pakietu informacyjno-rejestracyjnego. Ma on pomóc i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej szkoły. 

Każdy Rodzic/Opiekun ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Rodzica/Opiekuna i go przestrzegać.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest otrzymanie podpisanego przez Rodzica/Opiekuna regulaminu.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad, dziecko danego Rodzica/Opiekuna będzie zawieszone lub wykreślone z listy uczniów. 

Hits: 2759

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU