Dyżury

Category: Zasady i procedury
Published: Tuesday, 20 June 2017

Nasza Szkoła liczy około 460 dzieci i młodzieży. Wszyscy Uczniowie/Uczennice zbierają się na boisku przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w czasie każdej przerwy.  Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo naszym Uczniom/Uczennicom potrzebujemy około 20 osób do patrolowania boiska i innych miejsc na terenie szkoły. W tym celu niezbędna jest pomoc ze strony Rodziców/Opiekunów. 

Read more: Dyżury

Odbieranie dziecka/dzieci ze szkoły

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Obowiązkiem każdego Rodzica/Opiekuna jest odebranie dziecka na czas, po zakończeniu lekcji o 13.15 lub w przypadku młodszych klas o godzinie 13.00. W sytuacji nieoczekiwanego spóźnienia prosimy o niezwłoczny kontakt z Nauczycielem, Dyrektorem lub Prezesem Szkoły. Telefony kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej i na ostatniej stronie biuletynu.

Read more: Odbieranie dziecka/dzieci ze szkoły

Rejestracja i dane personalne

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie nowo przyjętych dzieci zobowiązani są do wpłacenia w wyznaczonym terminie depozytu w wysokości £60 w celu rezerwacji miejsca, a także dostarczenia kserokopii aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. list Child Tax Credit lub inny) 

Rejestracja wszystkich dzieci dokonywana jest, co roku w celu weryfikacji i uaktualnienia danych.

Read more: Rejestracja i dane personalne

Korespondencja z rodzicami/opiekunami

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Korespondencja oraz wszystkie materiały rejestracyjno-promocyjne przesyłane są drogą elektroniczną.   

Raz, dwa razy na tydzień wysyłane są informacje dotyczące spraw bieżących, jak również ciekawostki z życia szkoły. 

Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów jest zapoznanie się z treścią listów przygotowywanych przez Zarząd i Dyrektora Szkoły.

Szkolny mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Praca domowa

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

W celu zapewnienia stałego rozwoju dzieci oraz utrzymania wysokiego poziomu nauczania w klasie i szkole, wszyscy Rodzice/Opiekunowie proszeni są o sprawdzanie i pomoc dzieciom w odrabianiu zadawanych przez nauczycieli prac domowych. 

Prosimy również powtarzać w domu z dziećmi materiał, który był realizowany w klasie.  Pomoże to dzieciom w przyswajaniu i utrwalaniu wiedzy, a Rodzicom/Opiekunom umożliwi śledzenie na bieżąco programu nauczania.  

Informacje odnośnie pracy domowej przekazywane są drogą e-mailową przez nauczyciela wychowawcę klasy. W klasach młodszych wklejane są również przez nauczyciela do zeszytu ucznia.

Wszelkie spostrzeżenia i komentarze w tej kwestii prosimy kierować bezpośrednio do nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU