Dyżury

Category: Zasady i procedury
Published: Tuesday, 20 June 2017

Nasza Szkoła liczy około 500 dzieci i młodzieży. Wszyscy uczniowie zbierają się na boisku przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w czasie każdej przerwy.  Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo naszym uczniom potrzebujemy około 20 osób do patrolowania boiska i innych miejsc na terenie szkoły. W tym celu niezbędna jest pomoc ze strony rodziców.

Read more: Dyżury

Odbieranie dzieci ze szkoły

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Obowiązkiem każdego rodzica jest odebranie dziecka na czas, po zakończeniu lekcji o 13.15 lub w przypadku młodszych klas o godzinie 13.00. W sytuacji nieoczekiwanego spóźnienia prosimy o niezwłoczny kontakt z nauczycielem, Dyrektorem lub Prezesem. Telefony kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej.

Read more: Odbieranie dzieci ze szkoły

Rejestracja i dane personalne

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie nowo przyjętych dzieci zobowiązani są do wpłacenia w wyznaczonym terminie depozytu w wysokości £60 w celu rezerwacji miejsca, a także dostarczenia kserokopii aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. list Child Tax Credit)

Rejestracja wszystkich dzieci dokonywana jest co roku w celu weryfikacji i uaktualnienia danych.

 

Read more: Rejestracja i dane personalne

Korespondencja z rodzicami

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Korespondencja oraz wszystkie materiały rejestracyjno-promocyjne przesyłane są drogą elektroniczną.

Raz, dwa razy na tydzień wysyłane są informacje dotyczące spraw bieżących, jak również ciekawostki z życia szkoły.

Obowiązkiem Rodziców jest zapoznanie się z treścią listów przygotowywanych przez Zarząd Szkoły lub Dyrektora.

Szkolny mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Praca domowa dla dzieci

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

W celu zapewnienia stałego rozwoju dzieci oraz utrzymania wysokiego poziomu nauczania w klasie i szkole, wszyscy rodzice proszeni są o sprawdzanie i pomoc dzieciom w odrabianiu zadawanych przez nauczycieli prac domowych. Prosimy również powtarzać w domu z dziećmi materiał, który był realizowany w klasie.  

Read more: Praca domowa dla dzieci

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU