Szkolne zebrania

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są brać udział w Walnym Zebraniu, kiedy zostanie zwołane oraz w innych zebraniach, jakie organizuje Zarząd i Dyrekcja Szkoły, np. w wywiadówkach, które mają miejsce podczas lub po zajęciach szkolnych.

Zasady przyjęć

Category: Zasady i procedury
Published: Thursday, 27 April 2017

Dziecko/dzieci przyjmowane są do naszej placówki systemem brytyjskim, wg daty urodzenia. W tym roku naukę w grupie przedszkolnej rozpoczynają dzieci urodzone od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016.

  •  do przedszkola: w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy 4 lata.
  •  do klasy zerowej: w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy 5 lat. 
  •  warunkiem przyjęcia do klasy maturalnej A1 jest zdanie wewnętrznego egzaminu na ocenę A lub A*.
  •  w trakcie trwania roku szkolnego, zmiana klasy nie jest możliwa  

Read more: Zasady przyjęć

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU