Zasady przyjęć

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

Dziecko/dzieci przyjmowane są do naszej placówki systemem brytyjskim, wg daty urodzenia. W tym roku naukę w grupie przedszkolnej rozpoczynają dzieci urodzone od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016.

  •  do przedszkola: w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy 4 lata.
  •  do klasy zerowej: w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy 5 lat. 
  •  warunkiem przyjęcia do klasy maturalnej A1 jest zdanie wewnętrznego egzaminu na ocenę A lub A*.
  •  w trakcie trwania roku szkolnego, zmiana klasy nie jest możliwa  

Podczas przyjmowania nowych dzieci, np. do klasy przedszkolnej lub zerowej, pierwszeństwo ma rodzeństwo Uczniów/Uczennic już zarejestrowanych w szkole. Dzieci uczęszczające do przedszkola automatycznie otrzymują miejsce w klasie zerowej.

Hits: 3084

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU