Szkolne zebrania

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są brać udział w Walnym Zebraniu, kiedy zostanie zwołane oraz w innych zebraniach, jakie organizuje Zarząd i Dyrekcja Szkoły, np. w wywiadówkach, które mają miejsce podczas lub po zajęciach szkolnych.

Hits: 3058

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU