Praca domowa

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

W celu zapewnienia stałego rozwoju dzieci oraz utrzymania wysokiego poziomu nauczania w klasie i szkole, wszyscy Rodzice/Opiekunowie proszeni są o sprawdzanie i pomoc dzieciom w odrabianiu zadawanych przez nauczycieli prac domowych. 

Prosimy również powtarzać w domu z dziećmi materiał, który był realizowany w klasie.  Pomoże to dzieciom w przyswajaniu i utrwalaniu wiedzy, a Rodzicom/Opiekunom umożliwi śledzenie na bieżąco programu nauczania.  

Informacje odnośnie pracy domowej przekazywane są drogą e-mailową przez nauczyciela wychowawcę klasy. W klasach młodszych wklejane są również przez nauczyciela do zeszytu ucznia.

Wszelkie spostrzeżenia i komentarze w tej kwestii prosimy kierować bezpośrednio do nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

Hits: 3525