Rejestracja i dane personalne

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie nowo przyjętych dzieci zobowiązani są do wpłacenia w wyznaczonym terminie depozytu w wysokości £60 w celu rezerwacji miejsca, a także dostarczenia kserokopii aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. list Child Tax Credit lub inny) 

Rejestracja wszystkich dzieci dokonywana jest, co roku w celu weryfikacji i uaktualnienia danych.

Obowiązkiem każdego Rodzica/Opiekuna jest dokładne przeczytanie wszystkich dokumentów zawartych w pakiecie rejestracyjnym oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane ucznia, informacje o ewentualnych problemach zdrowotnych lub alergiach. 

Regulamin Rodzica/Opiekuna oraz Regulamin Ucznia/Uczennicy stanowią część dokumentów rejestracyjnych. Podpisane dokumenty muszą być podpisane i dostarczone razem z formularzem rejestracyjnym w wyznaczonym terminie.

W przypadku jakichkolwiek zmian w ciągu roku szkolnego dotyczących, np. zmiany adresu zamieszkania, adresu e-mail lub telefonu kontaktowego, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sekretarza Szkoły. Jest to niezmiernie istotne w celu utrzymania stałego kontaktu z Rodzicami/Opiekunami, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. 

Prosimy również o podawanie adresów e-mailowych na formularzach rejestracyjnych. Korespondencja do Rodziców/Opiekunów wysyłana jest drogą elektroniczną.

Hits: 3286

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU