Rejestracja i dane personalne

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

Rodzice/Opiekunowie nowo przyjętych dzieci zobowiązani są do wpłacenia w wyznaczonym terminie depozytu w wysokości £60 w celu rezerwacji miejsca, a także dostarczenia kserokopii aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. list Child Tax Credit lub inny) 

Rejestracja wszystkich dzieci dokonywana jest, co roku w celu weryfikacji i uaktualnienia danych.

Obowiązkiem każdego Rodzica/Opiekuna jest dokładne przeczytanie wszystkich dokumentów zawartych w pakiecie rejestracyjnym oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane ucznia, informacje o ewentualnych problemach zdrowotnych lub alergiach.

Regulamin Rodzica/Opiekuna oraz Regulamin Ucznia/Uczennicy stanowią część dokumentów rejestracyjnych.

Podpisane dokumenty muszą być podpisane i dostarczone razem z formularzem rejestracyjnym w wyznaczonym terminie na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W przypadku jakichkolwiek zmian w ciągu roku szkolnego dotyczących, np. zmiany adresu zamieszkania, adresu e-mail lub telefonu kontaktowego, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sekretarza szkoły. Jest to niezmiernie istotne w celu utrzymania stałego kontaktu z Rodzicami/Opiekunami, szczególnie w sytuacjach awaryjnych.

Prosimy również o podawanie adresów e-mailowych na formularzach rejestracyjnych. Korespondencja do Rodziców/Opiekunów wysyłana jest drogą elektroniczną. 

Hits: 3358