Korespondencja z rodzicami/opiekunami

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

Korespondencja oraz wszystkie materiały rejestracyjno-promocyjne przesyłane są drogą elektroniczną.   

Raz, dwa razy na tydzień wysyłane są informacje dotyczące spraw bieżących, jak również ciekawostki z życia szkoły. 

Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów jest zapoznanie się z treścią listów przygotowywanych przez Zarząd i Dyrektora Szkoły.

Szkolny mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Hits: 3290

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU