Korespondencja z rodzicami/opiekunami

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

Korespondencja oraz wszystkie materiały rejestracyjno-promocyjne przesyłane są drogą elektroniczną.   

Raz, dwa razy na tydzień wysyłane są informacje dotyczące spraw bieżących, jak również ciekawostki z życia szkoły. 

Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów jest zapoznanie się z treścią listów przygotowywanych przez Zarząd i Dyrektora Szkoły.

Szkolny mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Hits: 3361