Odbieranie dziecka/dzieci ze szkoły

Category: Zasady i procedury Published: Thursday, 27 April 2017

Obowiązkiem każdego Rodzica/Opiekuna jest odebranie dziecka na czas, po zakończeniu lekcji o 13.15 lub w przypadku młodszych klas o godzinie 13.00. W sytuacji nieoczekiwanego spóźnienia prosimy o niezwłoczny kontakt z Nauczycielem, Dyrektorem lub Prezesem Szkoły. Telefony kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej i na ostatniej stronie biuletynu.

Uczniowie/Uczennice klasy przedszkolnej, zerowej, pierwszej, drugiej i trzeciej odbierani są spod klas, pozostali uczniowie z boiska szkolnego. 

Uczniowie klas GCSE, A1 i A2 mogą wracać do domu samodzielnie, za uprzednim pisemnym pozwoleniem rodziców/opiekunów.

Prosimy zwrócić uwagę, że tylko Rodzic/Opiekun lub osoba upoważniona przez Rodzica/Opiekuna może odebrać dziecko. Nauczyciel powinien być odpowiednio wcześniej powiadomiony, jeżeli inna osoba ma odbierać dziecko. Jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia nauczyciel może poprosić o pisemne pozwolenie podpisane przez Rodzica/Opiekuna. W wyjątkowych i nieprzewidzianych sytuacjach dopuszczalne jest poinformowanie o zmianie w odbiorze dziecka drogą telefoniczną, które wymaga potwierdzenia tej samej informacji do dwóch pracowników szkoły np. nauczyciela klasy i asystenta nauczyciela.

Hits: 4486