Dyżury

Category: Zasady i procedury Published: Tuesday, 20 June 2017

Nasza Szkoła liczy około 460 dzieci i młodzieży. Wszyscy Uczniowie/Uczennice zbierają się na boisku przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w czasie każdej przerwy.  Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo naszym Uczniom/Uczennicom potrzebujemy około 20 osób do patrolowania boiska i innych miejsc na terenie szkoły. W tym celu niezbędna jest pomoc ze strony Rodziców/Opiekunów. 

Opłaty pobierane za naukę dzieci są niewspółmierne do kosztów ponoszonych przez szkołę w ciągu roku szkolnego. W związku z tym organizujemy różnego rodzaju imprezy, których celem jest zbieranie dodatkowych funduszy. Do imprez tego rodzaju należą zabawy dla dorosłych oraz dzieci, loterie i kiermasze itp.

 

Rodzice/Opiekunowie mają do wyboru następujące formy dyżurów:

1). Przedszkole i klasy 0-GCSE:

  • trzy sobotnie dyżury w ciągu roku oraz
  • jeden dyżur pomagając w organizowaniu imprezy szkolnej tj: zabawy dla dzieci, Akademii 11 Listopada i 3 Maja, Mikołaja, Jasełek bądź innych.

lub 

  • cztery sobotnie dyżury w sklepiku szkolnym.

W przypadku dyżurów sobotnich Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zapisać się na przynajmniej jeden dyżur w każdym semestrze. 

Semestry są następujące: 

I-od września do grudnia,

II-od stycznia do marca, 

III-od kwietnia do czerwca.  

2). Klasy AS-A2:

  • pomoc w imprezie szkolnej + 2 ciasta  

lub

  • 3 ciasta bez obecności na imprezie szkolnej.

Prosimy zdeklarować się, którą z powyższych opcji Państwo preferują. Terminy dyżurów sobotnich oraz innych imprez są wyznaczane i omawiane zwykle na początku roku szkolnego. Prosimy o zgłaszanie się do koordynatorów w celu ustalenia terminów.

Wszyscy Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek znać termin swojego dyżuru. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Rodzic nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, prosimy o uprzednie skontaktowanie się z koordynatorem w celu ustalenia nowej daty.  

Zmiana terminu dyżuru powinna być dokonana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Hits: 3958

Zajęcia szkolne odbywają się w

The Ursuline Academy
Morland Road
Ilford
Essex IG1 4JU