Dyżury

Category: Zasady i procedury Published: Tuesday, 20 June 2017

Nasza Szkoła liczy około 480 dzieci i młodzieży. Wszyscy Uczniowie/Uczennice zbierają się na boisku przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w czasie każdej przerwy.  Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo naszym Uczniom/Uczennicom potrzebujemy około 20 osób do patrolowania boiska i innych miejsc na terenie szkoły. W tym celu niezbędna jest pomoc ze strony Rodziców/Opiekunów. 

Opłaty pobierane za naukę dzieci są niewspółmierne do kosztów ponoszonych przez szkołę w ciągu roku szkolnego. W związku z tym organizujemy różnego rodzaju imprezy, których celem jest zbieranie dodatkowych funduszy. Do imprez tego rodzaju należą zabawy dla dorosłych oraz dzieci, loterie i kiermasze itp.

 

Rodzice/Opiekunowie mają do wyboru następujące formy dyżurów:

1). Przedszkole i klasy 0-GCSE:

lub 

W przypadku dyżurów sobotnich Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zapisać się na przynajmniej jeden dyżur w każdym semestrze. 

Semestry są następujące: 

I-od września do grudnia,

II-od stycznia do marca, 

III-od kwietnia do czerwca.  

2). Klasy AS-A2:

lub

Prosimy zdeklarować się, którą z powyższych opcji Państwo preferują. Terminy dyżurów sobotnich oraz innych imprez można zarezerwować na specjalnie do tego celu przeznaczonej stronie internetowej: https://polskaszkolailford.com.pl.

Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie na wskazany adres e-mail. Wszyscy Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek znać termin swojego dyżuru.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Rodzic nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, prosimy o zmianę rezerwacji. Zarezerwowany dyżur można anulować poprzez link zawarty w mailu potwierdzającym.

Zmiana terminu dyżuru powinna być dokonana przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych prosimy o zgłaszanie nieobecności do koordynatorek dyżurów. Telefony kontaktowe umieszczone są na ostatniej stronie biuletynu jak i stronie internetowej: www.polskaszkolailford.co.uk.

Hits: 4054